Przedszkole Nr 4 Bajka Oborniki

Dzisiaj jest 2014-04-21
Liczba odwiedzin
Idź do spisu treści

Menu główne

 
 
 
Pogoda Oborniki z serwisu
 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi."      

   
Jan Paweł II

Dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajka”
składa serdeczne podziękowania
wszystkim  Rodzicom
za pomoc i zaangażowanie w organizację
„KIERMASZU  ŚWIĄTECZNEGO”.
Dzięki Państwa pomocy oraz hojności
dzieci naszego przedszkola
otrzymały świąteczne upominki.UWAGA !!!

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola są do wglądu w holu naszej placówki.


Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 4 „Bajka” w Obornikach
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7).

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
2. Orzeczenie o niepełnosprawności rodziców
3. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa
4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny ( troje dzieci i więcej)
6. Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

Dokumenty składa się w oryginale w formie kopii lud wyciągu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez rodzica do dnia 31.03.2014r.

W porozumieniu z organem prowadzącym ustala się kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz ich wartość punktową na potrzeby postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015:

1.  czas pobytu dziecka w przedszkolu,
2.  dziecko kontynuujące edukację w danym przedszkolu,
3.  dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu,
4.  dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Oborniki,
5. dziecko, którego rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym,
6.  dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do danego przedszkola.


 
 
 
 
 
 


________________________________________________________
ODKRĘCAMY POMAGAMY!!!
Prowadzimy akcję zbiórki nakrętek dla
Michałka Kołodziejczaka oraz
Aleksandry i Kacpra Kujon.
________________________________________________________


 
 


 

Uwaga nowe konto


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Obornikach
Przedszkole nr 4 „Bajka”
ul. Piłsudskiego 76

PKO BP 54 1020 4027 0000 1202 1066 8293

 


Raport z ewaluacji zewnętrznej : www.npseo.pl/action/raports

 
Użyte postacie z bajek stanowią własność The Walt Disney Company.
Aktualizacja : 2014-04-21
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego